Beskrivning:

Auto Slon är en tillverkare av omslag för bilar.

Målet var att skapa en layout för landing page för Auto Slon.

Alla projekt