Beskrivning:

Airfel är ett bruk för produktion av gaspannor i Ukraina.

Målet var att skapa en layout för bruks webbplats och att skapa design för reklamproduktion.

airfel.in.ua

Alla projekt