Beskrivning:

Målet var att skapa gratulationskort i olika stilar med överskrift  Happy Birthday för förlaget Svyato i Ukraina.

Alla projekt