HVB Stora- och Lilla Björn

Utrednings- och behandlingshem för föräldrar med barn 0-13 år i Blekinge.

Skyddat boende med våldsbehandling. 

Rådgivning kund

Vår placeringssamordnare är specialiserad på olika insatser till barn, unga och deras föräldrar. Kontakta oss för rådgivning, matchningsförfrågningar och/eller kundförfrågningar.

Kasam familjehemsvård

Verksamheten erbjuder kvalitetssäkrade jour- och familjehem men även förstärkt familjehemsvård.